Wat doet een architect?

Wanneer je besluit om een woning of pand te bouwen is de architect één van de eerste contacten die gelegd worden. Een architect doet veel meer dan enkel tekenen. Driessen Architectuur uit Venray begeleidt de opdrachtgever in het hele traject om duidelijkheid en rust te creëren.

Werkwijze van een architect

Wanneer je met ons een samenwerking aangaat worden er concrete en duidelijke stappen gezet richting de realisatie van een nieuwe woning of pand. Hierbij wordt er vanuit een concept naar realisatie gewerkt.

Stap 1: wat wil ik, en is het haalbaar?

In de eerste stap maken wij jouw vraag duidelijk. Hoe we dat doen? Door de juiste vragen te stellen. Zo krijgen wij een duidelijk beeld van de wensen en eisen. Daarbij kijken we direct naar de haalbaarheid van een project. Uiteraard wordt er rekening gehouden met het bestemmingsplan en de wensen/eisen van de betreffende gemeente.

Stap 2: hoe gaat het eruit zien?

Het vertalen van de wensen en eisen naar een concept is een belangrijke stap. Hiermee krijgt de opdrachtgever een beeld van hoe de woning of het pand er uit kan komen te zien. Dit gebeurt niet enkel met een twee dimensionale tekening, maar zal onderbouwd worden door een 3D tekening.

Nadat de conceptuele tekenfase (of het voorlopig ontwerp) is afgerond, zal er worden gestart met een definitief ontwerp. Deze definitieve tekening is het fundament.

Stap 3: techniek

Op basis van de definitieve tekening zal er worden gestart met een technisch ontwerp. Deze technische uitwerking wordt ingediend bij de gemeente voor een omgevingsvergunning. Tot en met het indienen van deze aanvraag valt standaard binnen ons dienstverlening. Met het verkrijgen van de vergunning kunt u aan de slag!
Vervolgens kunnen wij - in overleg met de opdrachtgever - één of meerdere aannemers vragen om een offerte op te stellen. Indien gewenst adviseren we in het kiezen van de juiste aannemer voor deze opdracht.

Stap 4: samenwerking & optimalisatie

Nadat de aannemer is geselecteerd kunnen we het traject voortzetten met een intensieve samenwerking tussen ons en het bouwteam. Hierbij bestaat de mogelijk om samen met de aannemer en andere betrokken bouwende partijen te kijken of er nog ruimte is voor verbetering in de uitvoering. Door de juiste samenwerking tussen opdrachtgever, architect en aannemer realiseren we gezamenlijk de mooiste gebouwen.

Stap 5: bouw & controle

Nadat al het voorbereidende werk gereed is, wordt er daadwerkelijk gestart met de bouw. Voor veel opdrachtgevers een spannende tijd: het wordt nu werkelijkheid! Onze architect kan een controlerende rol aannemen waar nodig. Hiermee zorgen wij dat afspraken, planningen en budgetten gewaarborgd blijven. Tevens controleren we uitvoerig het eindresultaat zodat je uiteindelijk de woning of pand krijgt zoals jij het wilt.

Bouwen is samenwerken

Van vraagteken naar uitroepteken, dat omschrijft ons proces het beste. Wil je jouw droomhuis laten realiseren en ben je op zoek naar een architect die je begrijpt? Of juist een bedrijfspand laten bouwen en wil je een uniek ontwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze architecten.

Contact opnemen 

© 2024 - Driessen Architectuur
Created by LR